La Sindicatura de Comptes ha trobat irregularitats significatives en els comptes del Consorci de l’Hospital Provincial de Castelló.

Cal assenyalar, que la sindicatura de comptes ha presentat un informe que conclou que no es complien els procediments de contractació i que hi va haver irregularitats tant en la concessió del pàrquing com en la construcció de la sala d’actes.

L’entitat ha presentat aquest matí l’informe sobre els comptes generals de la Generalitat i tots els seus organismes autònoms, entitats públiques i Consorcis, entre ells, l’Hospital Provincial de Castelló.

Per últim queda assenyalar, que el document recull que no existien mecanismes de control jurídic i econòmic sobre les decisions de despesa. Decisions que adoptaven el director gerent i el director econòmic, sense la supervisió del Consorci.n