El Consorci Hospitalari, que ha vingut prestant assistència a la salut de la ciutadania castellonenca, està sent soscavat per les polítiques d’una consellera de sanitat, Carmen Montón, que s’entesta per la seva desmantellament, utilitzant el centre per al seu rendiment polític, i anteposant, per tant, els seus interessos partidistes a les necessitats ciutadanes. Des que va ocupar el càrrec ha aconseguit un aprimament de plantilla a través de la destrucció de mig centenar de llocs de treball, indemnitzant acomiadaments amb diners públics; el bloqueig del conveni col·lectiu del personal, que s’està veient privat dels seus drets laborals, incidint ara en els salaris dels treballadors i treballadores del centre, qui els veuran retallats sense negociació, a força de cop de decret, imitant polítiques que criticaven en temps passat .

Així, les mesures de retallada en personal i en drets laborals que s’estan aplicant en el Consorci han provocat, tot i la professionalitat dels treballadors, una situació realment nociva per als drets en salut de la ciutadania, afectant-inevitablement la qualitat de la assistència o incrementant escandalosament les llistes d’espera de les diferents especialitats mèdiques afectades. En definitiva, que la Conselleria de Sanitat està materialitzant una imposició de mesures lesives per als drets de la ciutadania, i les conseqüències no ha fet més que iniciar la seva visibilitat. Des de CCOO-CHPCS, en compromís amb els drets sociolaborals, s’han promogut diferents actes de reivindicació en l’àmbit laboral, que ara, i davant la repercussió de les mesures a nivell social, pretenem fer extensiu a tota la ciutadania, demanant el esforç social per aturar les accions desmanteladoras dels recursos sanitaris i s’aconsegueixi iniciar un procediment negociat en què s’escolti i s’atengui tant a la part social com a la part treballadora.
El Consorci Hospitalari, que ha vingut prestant assistència a la salut de la ciutadania castellonenca, està sent soscavat per les polítiques d’una consellera de sanitat, Carmen Montón, que s’entesta per la seva desmantellament, utilitzant el centre per al seu rendiment polític, i anteposant, per tant, els seus interessos partidistes a les necessitats ciutadanes. Des que va ocupar el càrrec ha aconseguit un aprimament de plantilla a través de la destrucció de mig centenar de llocs de treball, indemnitzant acomiadaments amb diners públics; el bloqueig del conveni col·lectiu del personal, que s’està veient privat dels seus drets laborals, incidint ara en els salaris dels treballadors i treballadores del centre, qui els veuran retallats sense negociació, a força de cop de decret, imitant polítiques que criticaven en temps passat .

Així, les mesures de retallada en personal i en drets laborals que s’estan aplicant en el Consorci han provocat, tot i la professionalitat dels treballadors, una situació realment nociva per als drets en salut de la ciutadania, afectant-inevitablement la qualitat de la assistència o incrementant escandalosament les llistes d’espera de les diferents especialitats mèdiques afectades. En definitiva, que la Conselleria de Sanitat està materialitzant una imposició de mesures lesives per als drets de la ciutadania, i les conseqüències no ha fet més que iniciar la seva visibilitat. Des de CCOO-CHPCS, en compromís amb els drets sociolaborals, s’han promogut diferents actes de reivindicació en l’àmbit laboral, que ara, i davant la repercussió de les mesures a nivell social, pretenem fer extensiu a tota la ciutadania, demanant el esforç social per aturar les accions desmanteladoras dels recursos sanitaris i s’aconsegueixi iniciar un procediment negociat en què s’escolti i s’atengui tant a la part social com a la part treballadora.