L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat les grans xifres econòmiques de l’Ajuntament, després de conèixer la liquidació del pressupost de 2016. El superàvit de 28,8 milions d’euros, el romanent de tresoreria de 16 milions i la retallada del deute fins els 72,9 milions d’euros són, al seu parer, “una bona fotografia de la realitat econòmica municipal”. Marc ha ressaltat el sanejament econòmic i financer de l’Ajuntament, que permetrà avançar en el desenvolupament del Pacte del Grau.

Marc ha explicat les raons del romanent de tresoreria. Pel que fa als ingressos, s’ha produït una major recaptació en l’IBI de naturalesa urbana, en 2 milions d’euros, i de plusvàlues, en 2,9 milions d’euros. També s’ha incrementat l’impost d’obres en 0,7 milions i les taxes municipals en 0,6 milions. D’altra banda, la despesa de personal va baixar en 2,5 milions, els béns i serveis en 6,3 milions i les transferències en 0,8. El fons de contingència, d’1 milió, s’uneixi al romanent al no haver-se utilitzat.

L’alcaldessa ha remarcat que l’Ajuntament ha complert totes les exigències econòmiques que imposa el Govern central, com és el cas del límit de l’endeutament, l’estabilitat pressupostària, la regla de despesa i el compliment del període de pagament a proveïdors. En aquest sentit, ha contrastat aquest segon superàvit de l’actual Govern municipal amb “el dèficit dels governs del PP durant molts anys, quan es gastava més del que es tenia i, a més, s’incrementava l’endeutament de forma desaforada”.

Marc ha destacat els esforços realitzats pels ajuntaments per reduir el dèficit, mentre l’Estat incompleix els seus compromisos amb Europa. En aquest sentit, ha recordat que l’Ajuntament de Madrid ha tingut 1.000 milions de superàvit, el de Barcelona, ​​100 milions i el de València, 42. “L’Ajuntament de Castelló continuarà reduint l’endeutament i, amb això, impulsarà més polítiques socials i d’ocupació. A més, de permetre avançar en la línia de disminució de la pressió fiscal i de la baixada d’impostos “.

En la seva intervenció, l’alcaldessa ha realitzat una crida al Govern espanyol perquè permeti a les entitats locals reinvertir els romanents en actuacions que millorin la vida de la gent. Fins que no s’aprovin els pressupostos generals de l’Estat no se sabrà si es permetran les inversions financerament sostenibles i en quin termini es permetrà executar les obres. En cas de no poder-se reinvertir, el romanent es destinarà a amortitzar deute.