Entre els recursos i suports amb què conten les empreses de la Comunitat Valenciana amb interessos en els mercats exteriors destaca una línia de préstecs al 0% d’interès gestionats per IVACE Internacional, amb els quals la Conselleria d’Economia vol recolzar el desenvolupament d’accions de promoció en l’exterior.

La directora general d’Internacionalització i directora adjunta d’IVACE ha explicat que IVACE Internacional ha publicat aquesta línia de préstecs amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament de les empreses de la Comunitat Valenciana que compten amb un pla d’internacionalització.

“En moltes ocasions, un inconvenient important per a les empreses a l’hora de desenvolupar el seu pla d’internacionalització és la falta de capital per a afrontar les diferents accions, el que exigeix una estratègia empresarial en l’exterior. En IVACE, a més de les ajudes amb les quals recolzem el desenvolupament íntegre dels plans d’internacionalització, també oferim una línia de préstecs amb unes condicions molt avantatjoses per a les empreses”, ha explicat Mònica Cucarella.

Aquests préstecs -que compten amb un pressupost de 500.000 euros- cobreixen el 100% dels costos subvencionables amb un límit de 60.000 euros. El tipus d’interès és del 0% sense comissions d’estudi ni obertura de l’operació. El pla d’internacionalització de l’empresa sol·licitant ha de tenir un import entre els 12.000 euros i els 175.000 euros.

Quant als accions del pla que poden ser finançades, Mònica Cucarella ha destacat la participació en certàmens firals o congressos internacionals en l’exterior, els esdeveniments i accions singulars, la creació i adaptació del material promocional de l’empresa, els desplaçaments als diferents mercats internacionals inclosos en el Pla d’Internacionalització, les despeses de certificació i homologació en els mercats de destinació i qualsevol altra iniciativa relacionada amb les activitats que permeten la consolidació i creixement internacional de l’empresa.

La sol·licitud es tramitarà solament telemàticament amb certificat digital de la Generalitat Valenciana.

“És important recordar a les empreses que el termini per a sol·licitar aquests préstecs a unes condicions molt avantatjoses per a les empreses finalitza el pròxim 13 de maig”, ha indicat Mònica Cucarella.

Les empreses interessades poden obtenir més informació en www.ivace.es i sol·licitar informació en ayudasinternacional.ivace@gva.es.