El Tram de Castelló va desplaçar el passat any a 2.276.214 viatgers, fet que suposa un increment del 7,3% respecte a 2015 i 163.402 clients més que els 2.112.812 d’aquest any, fet que consolida a aquest mitjà de transport a la capital de la Plana. El passat mes de novembre, el Tram de Castelló va obtenir 221.053 usuaris, la major quantitat de tot l’any. Un cop passats els mesos d’estiu, els de menor moviment de l’any -agost amb 127.912 passatgers i juliol amb 166.215-, el Tram de Castelló va experimentar un progressiu augment de clients que, mes a mes, es va anar superant, a excepció de desembre, a causa de les festes nadalenques en què tradicionalment també hi ha un menor nombre de moviments respecte a un mes sense tants festius. D’aquesta manera, al setembre van ser 205.022 viatgers els transportats; a l’octubre 217.321 i, al novembre, els esmentats 221.053.

L’ordre dels títols més utilitzats pels castellonencs en el present any en el Tram de Castelló l’encapçala el bitllet senzill amb 776.999 viatges, que va representar el 34,14% dels viatges i va experimentar un augment del 10,27% respecte a 2015 . el segon títol de transport més utilitzat pels castellonencs i visitants va ser el Bo 10-Jove, amb 270.399; seguit del B10, títol coordinat, amb 263.837 viatgers; el Bo Or Gratis, amb 229.209; el B30, també coordinat, amb 197.440; el Bo Or Normal, amb 155.609; el de Jubilats, amb 130.320; i el Bono Or Reduït, amb 88.385 clients.

Cal recordar que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que dirigeix ​​María José Salvador està fent un important esforç per potenciar el transport públic i ha aplicat nombroses mesures per a la millora d’aquest servei. De fet, al novembre es va incorporar un nou vehicle a la Línia 1 del TRAM de Castelló que va permetre una ampliació de freqüències i d’horaris i un augment de l’oferta de places de transport públic així com major garantia de regularitat en el servei. A més, també s’han prolongat els serveis nocturns de divendres, dissabtes i vigílies de festius, fins a les 3.00 de la matinada en el tram UJI-Grau, amb una freqüència de pas d’una hora.

Tampoc cal oblidar que l’actual Govern valencià també va recuperar el servei directe, sense transbordaments, des de la UJI fins a la platja a l’estiu i es van millorar les freqüències del TRAM en cap de setmana i festius. Aquest servei es mantindrà en època estival a la vista de la bona acollida per part dels usuaris durant el període de prova d’aquest estiu.

Amb aquestes mesures, la Conselleria aposta pel transport públic sostenible i compleix a més amb els seus objectius de millorar el servei i la mobilitat dels veïns i veïnes de Castelló.