El Tribunal Constitucional ha anul·lat, per envair competències estatals, la llei valenciana “de relacions familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen”, coneguda com a Llei de Custòdia Compartida, que havia estat recorreguda pel Govern central.

La llei valenciana, que va entrar en vigor el maig de 2011, dóna prioritat al pacte entre els progenitors, però en absència d’acord preveu com a regla general la custòdia compartida i regula la relació dels menors amb els seus germans, avis, altres parents i persones properes.

El Constitucional la va suspendre cautelarment quan va admetre a tràmit el recurs del Govern, però més endavant va aixecar la suspensió, de manera que la norma ara anul·lada ha estat en vigor des de novembre de 2011.

La sentència d’avui, a la qual ha tingut accés Efe, assenyala que “el nostre pronunciament d’inconstitucionalitat no afectarà les situacions jurídiques consolidades”.

“Aquest Tribunal entén que les decisions adoptades pels òrgans judicials durant la vigència de la norma que ara es declara inconstitucional, en relació a la fixació d’un determinat règim de guàrdia i custòdia per als fills menors”, es van prendre tenint en compte el principi del millor benefici per als nens afectats, dictamina el TC.

L’argument central del Govern per recórrer es centrava en què la llei excedeix les competències per a la conservació, modificació i desenvolupament del dret civil propi previstes en l’Estatut valencià. Ara el tribunal de garanties li ha donat la raó.