El Tribunal Constitucional ha rebutjat avui dimecres el recurs que la Generalitat va presentar contra la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016 per estar en contra de l’anomenat Fons de Suficiència Global, que imposava a la Comunitat Valenciana un pagament a l’Estat d’1329533560 euros.

El ple del tribunal de garanties ha pres per unanimitat aquesta decisió, que suposa rebutjar que, tal com argumentava el Consell, la norma recorreguda vulneri el principi de seguretat jurídica recollit a la Constitució i la garantia de la prestació dels serveis públics fonamentals, també dotada de rang constitucional.

Per últim cal assenyalar, que la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2016 recull les transferències per Fons de suficiència global a les comunitats autònomes. En el cas valencià, el resultat d’aquest Fons de suficiència global és negatiu contra la Comunitat per un import de total de 1329533560 euros.