El Tribunal Suprem ha ratificat la decisió de la Comissió Nacional de la Competència de multar amb més de 43 milions d’euros a diverses asociacionrelacionadas amb el transport de contenidors que operen al port de València “per acords per fixar els preus i repartir-se el mercat a col·laboració amb l’Autoritat Portuària de València i la conselleria d’Infraestructures “.

Cau recordar que la Comissió Nacional de la Competència que al gener del 2013 ja va imposar una altra multa de 20 milions al port de Barcelona i diverses associacions que operen en aquest recinte, va donar un dur cop a patronals del transport, a les principals empreses estibadores, a l’APV ia la pròpia administració autonòmica a l’assegurar que han comès una infracció “molt greu a l’haver distorsionat el normal funcionament de l’oferta i la demanda”.