El Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de la Generalitat Valenciana de suspendre cautelarment l’acord del Consell de Ministres pel qual es fa responsable al Govern valencià del pagament d’una multa de la Unió Europea de 18.930.000 d’euros per la manipulació dels dades de dèficit.

En un acte, la sala III del Suprem ha explicat que el rebuig a la mesura cautelar sol·licitada no prejutja la decisió respecte al fons de recurs que té plantejat al Suprem la Generalitat Valenciana contra dit acord.

En la mateixa interlocutòria, el Consell de Ministres va determinar la responsabilitat exclusiva de la Generalitat Valenciana per incompliment del dret de la Unió Europea en l’assumpte de la manipulació de les dades del dèficit a la Comunitat Valenciana.

Per últim cal assenyalar, que la base d’una decisió de la Unió Europea de 13 de juliol de 2015, es va imposar una multa de 18.930.000 d’euros a la Generalitat.