El grup municipal del Partit Popular a Borriana ha lamentat que un any més el tripartit es negui a rebaixar l’Impost de Béns Immobles. Un tribut que arriba a la pràctica totalitat dels veïns de la ciutat i la rebaixa “constitueix una injecció d’estalvis per a les famílies de Borriana”.

Aquesta circumstància va motivar que el PP, durant els seus dos últims anys de govern i un cop superada la pitjor etapa de la crisi, s’apliqués una rebaixa a l’impost que entre els exercicis 2014 i 2015 va sumar prop d’un 5%.

En aquell moment, ha recordat Fuster, la regidora Cristina Rius, avui delegada de la cartera d’Hisenda, demandava accions contundents en la rebaixa d’aquest impost per a generar estalvis a les famílies. “No obstant això, resulta desconcertant que sent ella ara la que assumeix la responsabilitat de la gestió econòmica en Borriana no implementi aquelles promeses que durant la seva etapa a l’oposició va enarborar amb tanta vehemència”.

Per Fuster és sorprenent que el tripartit “que va arribar anunciant una ferma defensa de les famílies, garantint el rescat ciutadà i l’aposta per l’atenció social, demostri amb els seus fets que aquest lliurament pels veïns era només temporal, fins arribar a l’alcaldia, doncs una vegada s’han repartit el govern local, les persones han deixat de ser la seva prioritat “.

Des del grup municipal del Partit Popular consideren que “la millor fórmula per injectar estalvis a les famílies seria la reducció d’impostos que, com aquest, afecten la pràctica totalitat dels veïns”. No obstant això, “atès que han decidit no reduir-lo i mantenir-lo idèntic al d’aquest 2016, proposem que injectin fons per atendre l’emergència social que demostrin la seva defensa dels veïns”. D’antuvi, ha recordat Fuster, “la regidoria de Serveis Socials només ha percebut 50.000 euros més el 2016 que els que nosaltres reservem en l’any 2015. Una circumstància que posa novament en dubte la credibilitat d’un missatge, el del social, que tant van explotar durant la campanya electoral “.