La Sala de la Contenciós-Administratiu (Secció Quarta) del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha admès a tràmit, mitjançant Resolució de data 8 de maig, el Recurs interposat per VOX contra el Decret 9/2017, de 27 de gener , del Consell, pel qual s’estableix el Model Lingüístic Educatiu Valencià, i es regula la seva aplicació en els Ensenyaments no Universitaris de la Comunitat Valenciana, dictat per la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport.

Des VOX volem manifestar a tota la ciutadania valenciana, que ens desistirem en la defensa de les llibertats, davant del adoctrinament continu que exerceix el Govern de la Generalitat, i de forma molt especial, i encara més greu, en l’àmbit de la educació.

El de decret de Marzà vulnera preceptes de la Constitució Espanyola, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, ja que entre altres qüestions:

1. Divideix l’educació en sis tipus diferenciats, el propòsit és una progressió cap a nivells d’immersió il·legal en valencià.

2. No cal la capacitat d’elecció dels pares assignant la capacitat d’adscripció a la direcció i al claustre.

3. Es detecta una penalització en els nivells d’anglès en els supòsits que intensifiquen el castellà, mentre que això no passa en els casos en que l’elecció és el valencià.

4. La terminologia “bàsic, intermedi i avançat”, aparenta correspondre més amb les hores de valencià que amb les d’anglès, ja que en tot cas va en detriment exclusiu de les de castellà.

5. L’Anglès únicament comporta un reconeixement acadèmic “certificat”, si s’opta pels nivells avançat 1 i 2, és a dir, els que prioritzen el valencià enfront del castellà. Concretament, els alumnes que cursin nivell avançat, amb més assignatures en

valencià, arribaran a obtenir un certificat de nivell B1 en anglès a l’acabar Batxillerat, mentre que aquells el centre opti pel nivell bàsic -amb més castellà-, no aconseguiran cap certificat d’anglès tot i cursar un nombre similar d’assignatures en aquesta llengua .

En paraules del president de VOX València, José María Plans, “VOX sempre defensarà la riquesa cultural del Regne de València, amb una llengua pròpia que és el valencià, i una llengua compartida per tots els espanyols, que és el castellà; i en aquesta defensa, lluitarem perquè no es produeixi en cap cas una discriminació en la lliure elecció dels pares, així com no s’imposi pel poder polític un valencià ideologitzat, que és el català defensat pel tripartit que governa la Generalitat, i que pretén negar el valor, la història i la identitat de la Llengua Valenciana, amb tots els seus segles d’història, partint del romanç valencià a què ja es referia el Rei Jaume i al segle XIII “.

Per la seva banda, Plans Massó, President de VOX Castelló, ha afirmat, “En aquest tema com en tants altres, el que queda patent és una clara intenció del tripartit de retallar i fins i tot eliminar, drets i llibertats als ciutadans, en concret, la lliure elecció de la llengua en la que estudiïn els nostres fills. Aquest decret de plurilingüisme no és sinó una immersió lingüística encoberta, amb l’agreujant que aquesta immersió és en una llengua, el català, que pretenen imposar a tota la societat, avançant només en el sentit de més català i menys castellà fins a una eradicació total d’aquest a les nostres aules “.