La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha afirmat que “la separació i recollida selectiva de residus orgànics suposa una oportunitat per a la millora del medi ambient i la qualitat de vida de les persones en els seus municipis” .


Elena Cebrián ha realitzat aquestes declaracions en la inauguració d’una Jornada sobre Separació i Recollida selectiva dels Bioresidus, dirigida a alcaldes i regidors, per impulsar una major separació de residus municipals atenent les obligacions que estableix la Unió Europea i per presentar alguns plans- pilot complementaris amb la finalitat d’aprofitar restes orgàniques d’origen agrícola, forestal i de jardineria.

A l’inici de la Jornada, Elena Cebrián ha recordat la necessitat d’una adequació ràpida a la normativa autonòmica, nacional i europea amb la vista posada en el futur, perquè la legislació s’anirà fent cada vegada més restrictiva en aquesta matèria.

Referent a això, la titular d’Agricultura i Medi Ambient ha destacat l’impuls que des de la conselleria se li va a donar als projectes de recollida en els àmbits urbans, però també s’inclouran els residus agrícoles, forestals i de jardineria. En aquest sentit, ha destacat l’ínfima producció de compost orgànic que registra una comunitat com aquesta, caracteritzada pel pes del sector agroalimentari, el que constitueix una oportunitat per la qual cal apostar.

Cebrián ha sol·licitat la implicació de les institucions locals i ha anunciat que es canalitzaran ajudes i es facilitarà l’accés a fons de la Unió Europea per al desenvolupament rural ia altres de caràcter nacional i autonòmic perquè des de l’àmbit municipal es generin sinèrgies entre el rural i el medi ambient i tendir cap al que es fa en els països més avançats en gestió de residus.

Després de la consellera, el director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer, ha exposat el marc legislatiu de referència per a la separació i selecció selectiva de bioresidus i ha assenyalat que segons a les lleis vigents s’hauria d’haver implantat fa anys.

També ha indicat que la Conselleria impulsarà sistemes de recollida selectiva de bioresidus a través d’un cinquè contenidor i del porta a porta, experiències que ha recordat Piquer, ja es duen a terme amb caràcter experimental en algunes localitats de la Comunitat Valenciana, i que hauran estar en funcionament a tot el territori en 2020. en aquest sentit, ha insistit que hi ha l’obligació i la possibilitat d’implantar polítiques econòmiques i fiscals per al foment de la recollida selectiva.

Ha continuat la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, Delia Álvarez, que ha advertit que les negligències en les cremes agrícoles suposen més de la meitat dels incendis forestals tot i que les zones conreades a les muntanyes també funcionen com a tallafocs.

Ha assegurat que l’aplicació del Pla Estratègic per a l’Aprofitament de la Biomassa aprofitaria els residus vegetals dels boscos i dels jardins per a la generació de calor i altres usos.

Seguidament, la directora general de Desenvolupament Rural i PAC, María Teresa Cháfer, ha ressaltat que els residus orgànics agrícoles compleixen una funció fertilizadora dels cultius a un cost baix i que des de la seva àrea es presta assessorament, es duen a terme línies de recerca i es transfereixen aquests coneixements a l’agricultor.

Jornada per compartir i debatre

A la jornada, que té lloc avui a València ia la qual han assistit prop de 200 alcaldes i regidors de la Comunitat Valenciana, es presenten experiències d’altres comunitats autònomes on s’ha implantat sistemes eficients de separació en origen com el porta a porta, entre altres, i s’aborden aspectes econòmics, legals, organitzatius i d’equipaments per poder avançar en la recollida selectiva domiciliària.

També es presenten experiències i propostes per aprofitar les restes de podes agrícoles i altres activitats com jardineria o intervencions forestals, de manera que s’eviti el risc d’incendi per les cremes de podes i, a més, s’aprofiti aquesta biomassa com a adob o per generar energia renovable en els mateixos municipis, generant llocs de treball i estalvi en calefacció d’edificis públics. Altres projectes, centrats en el agrocompostaje suposen un aprofitament important de la matèria orgànica, reduint les escombraries que s’enterra i generant un abonament d’elevada qualitat compatible amb l’agricultura ecològica.

Els debats tenen com a objectiu promoure la implicació dels ajuntaments en alguns dels plans-pilot i explorar les vies d’ajuda, assessorament, finançament a partir de fons europeus o d’altres administracions i donar facilitats i suport als ajuntaments que ja volen optar per sistemes eficients de separació en origen.