clash-royale

Els bàrbars són una carta comuna en el registre del joc de Clash Royale en el que esta carta posseïx un cost de 5 gotes d’elixir , és una carta prou cara però molt bona per a defendre i atacar . Eixa carta desplega un grup de 4 bàrbars en què són uns grans hòmens grocs en què posseïxen un lent desplaçament i una lenta velocitat d’atac però són una forta tropa i influïx molt dany a les tropes enemigues / torres . Els bàrbars són una carta molt pareguda als bàrbars d’elit que és la mateixa carta el que passa és que es dsspliega un parell de soldats amb molta mas velocitat amb un cost de 6 gotes d’elixir . La gent utilitza ambdós cartes per a col·locar-les darrere d’una tropa amb molta vida però normalment els bàrbars d’elit són per a atacar i els bàrbars normals per a defendre o a vegades també per a atacar .