Els grups municipals signants de l’Acord del Grau, (PSPV, COMPROMÍS i CSenMOV) han mantingut una reunió on a més del grups polítics, estava la regidora de participació.

Els signants de l’Acord del Grau han explicat que el pla Estratègic de Participació Ciutadana, està en una primera fase d’anàlisis de la situació de la participació en la nostra ciutat, després de preguntar als diferents partits i tècnics, cal preguntar a la societat civil. En eixe sentit els signataris de l’Acord del Grau han acordat que en l’elaboració d’aquest anàlisis, es tindrà en compte a associacions i federacions de veïns, així com també es farà l’esforç d’incorporar a entitats de gent gran, joves, culturals i de pares i mares d’alumnes per poder fer una radiografia plural del teixit associatiu de Castelló.

En la reunió també s’han revisat punts del programa de participació. En aquest sentit les tres organitzacions han definit que l’escó ciutadà és concretarà en la participació dels veïns i veïnes al plenari i facilitant la presentació d’iniciatives populars per part dels ciutadans, actualment per dur a terme una iniciativa popular en Castelló es necessita la signatura i el suport del 10% dels veïns i veïnes amb dret a sufragi, que en la ciutat de Castelló són més de dotze-mil signatures.

La voluntat de les organitzacions és continuar amb aquestes reunions per inpulsar un nou model participatiu a la ciutat de Castelló.