Els i les joves participants al programa «Hàbitat i territori: com la física millora el nostre entorn» del Campus Científic de la Universitat Jaume I estan coneixent a través de l’experimentació les solucions que aporta la física a problemes energètics i mediambientals molt presents en el nostre entorn. Jocs, simulacions, mesuraments, anàlisis dels elements i activitats creatives i molt experimentals serveixen per apropar al camp de la física als participants del Campus que han escollit aquest projecte entre els quatre que ofereix l’UJI. La Universitat acull aquesta setmana al tercer grup de participants al Campus Científic que se celebra al llarg del mes de juliol amb l’assistència de 120 estudiants de 4º d’ESO i primer de Batxillerat de tot Espanya.

Mercedes Fernández, professora del Departament de Física de l’UJI i coordinadora del projecto «Hàbitat i territori: com la física millora el nostre entorn», destaca com el campus suposa una ocasió única perquè els participants s’apropin «al món de la física a través d’experiències interactives que, al mateix temps que els ajuden a comprendre aspectes bàsics de les interaccions fonamentals que regeixen en la naturalesa i del comportament de la matèria i l’energia, també els esperona a tractar d’aprofundir-ne més». «Aquests joves tenen una curiositat intrínseca molt notable, que els fa involucrar-se de manera molt entusiasta i participativa en els experiments. De fet, aquest entusiasme es transmet intensament als tutors i fa que les sessions siguin doblement enriquidores i entretingudes, tant per a professorat com per a alumnat», destaca la responsable del programa.

El projecte de física aborda qüestions d’actualitat com ara el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació i les fonts d’energia. Així, Mercedes Fernández explica que «es realitzen experiments senzills que serveixen per comprendre els conceptes fonamentals en els quals es basen de les tecnologies de la informació i la comunicació, i a més s’utilitzen algunes d’aquestes eines TIC, que faciliten l’anàlisi de molts dels fenòmens estudiats per la física. Respecte a les fonts d’energia, s’experimenta amb la radiació solar, mesurant-la i aprofitant-la després en un procés concret, per finalment constatar la necessitat de seguir investigant per millorar l’eficiència en els processos de transformació energètica».

L’UJI acull aquesta setmana al tercer grup d’estudiants que realitzen una estada d’una setmana al Campus Científic durant la qual treballen al programa escollit entre els quatre oferts per l’UJI: «Eficiència energètica per a la vida», «Ciència per a la vida», «La suma de matemàtiques i la informàtica per trobar solucions» i «Com la física millora el nostre entorn». Mercedes Fernández destaca la contribució d’aquest projecte al foment de les vocacions científiques fins i tot en joves que ja tenen un marcat interès per la ciència. «En mostrar-los la ciència en forma d’experiments molt palpables i reveladors, contribuïm a incrementar i avivar les espurnes d’aquesta curiositat que, al cap i a la fi, és l’essència de tot científic», assenyala.

El Campus Científic és una iniciativa organitzada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el Ministeri d’Economia i Competitivitat i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) amb el patrocini de l’Obra Social «La Caixa».