Els sindicats exigeixen per unanimitat a la Direcció del Consorci el desbloqueig del conveni col·lectiu i la no aplicació de les retallades salarials mentre no es disposi d’un procés negociador que permeti la garantia dels drets laborals i econòmics de tots els treballadors i treballadores.

El Consorci Hospitalari està patint una sèrie de mesures de retallada salarial que no s’aclareix prou, amb parcialitat en la informació i que tampoc ve avalada per l’informe jurídic d’un òrgan competent; tot això sumat a un bloqueig en el conveni col·lectiu que s’arrossega des que la Conselleria d’Hisenda emetés el seu informe favorable, amb alguna excepció.

Entenem que les mesures que es plantegen, que no han estat negociades i que afectaran la totalitat de la plantilla, a banda de constituir la vulneració dels drets laborals i econòmics del personal del Consorci, no garanteixen en absolut el seu futur, la qual cosa ve a agreujar, si és possible, la incertesa sobre els salaris, que poden
fins i tot veure més afectats per futures disposicions que així ho determinessin.

Així, i considerant l’anterior, en el dia d’avui, 20 d’abril, s’ha mantingut una reunió conjunta de la representació sindical al Consorci Hospitalari per valorar i plantejar accions reivindicatives conjuntes davant la implantació en el centre hospitalari de mesures de retallada promogudes des de l’administració sanitària amb
unilateralitat i imposició i davant la pèrdua de drets laborals, adoptant l’acord unànime de sol·licitar-la convocatòria de la Mesa de Negociació per aconseguir el desbloqueig del conveni col·lectiu i la paralització de les retallades salarials.