Els treballadors de les empreses que opten a l’explotació del servei d’Escola de Matí i de Vesprada els pròxims dos cursos (2017-18 i 2018-19) hauran de comptar amb formació en matèria d‘igualtat d’oportunitats entre homes i dones que haja estat impartida per alguna universitat o entitat vinculada, amb un mínim de 20 hores de duració. Aquesta és una de les obligacions incloses en el contracte, l’anunci de la licitació el qual es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província a principis d’aquest mes. El personal que no tinga aquesta formació haurà d’estar disponible, durant l’execució del contracte, a acudir a una sessió del projecte de coeducació que desenvolupa el negociat municipal de Promoció de la Igualtat. La vicealcaldessa i regidora d’Igualtat, Ali Brancal, destaca que “en aquestes sessions els xiquets i xiquetes fan treball d’aprenentatge sobre igualtat”, per la qual cosa aquesta premissa és “imprescindible”.

Per al pròxim exercici es continuaran valorant com a criteris d’adjudicació la contractació de dones en llocs de treball de responsabilitat amb l’objectiu d’afavorir la incorporació de les dones al món laboral en condicions d’igualtat, així com la contractació d’almenys una dona que haja sigut víctima de violència de gènere.

La regidoria continuarà oferint l’Escola de Matí i Vesprada a tots els centres escolars d’educació infantil i primària de la ciutat amb l’únic requisit que hi haja una demanda mínima de huit alumnes. L’horari seguirà sent de 7.30 a 9 i de 17 a 18.30. Durant el present curs el servei d’Escola de Matí i Vesprada està funcionant en 12 col·legis del municipi i dóna servei a 352 alumnes (326 al matí i 26 a la vesprada). La vicealcaldessa assegura que “l’Escola de Matí i de Vesprada és el millor servei per l’ensenyament públic perquè no es tracta que els alumnes passen l’estona mentre els pares treballen, sinó que s’ofereixen una sèrie d’activitats educatives per millorar el seu aprenentatge”.