Els veïns de la Vall d’Alba aviat recuperaran la plena accessibilitat en els camins Tossal de la Isa i Font de Beca. L’Ajuntament de Vall d’Alba es troba executant aquests dies els treballs de reparació d’aquests dos vials que van resultar fortament danyats al seu pas pels barrancs d’Estela i Mas de Ferrer, com a conseqüència de la força de l’escorrentia de l’aigua després del temporal de pluges d’abril de l’any 2015.

La inversió total de l’obra ascendeix a 71.722,57 euros, una quantitat que s’ha rebut del Govern de Govern d’Espanya, a través del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), gràcies a una ordre de novembre del any 2015 d’ajudes d’Emergències per a la reparació de danys a infraestructures municipals i xarxa viària.

“Els treballs estan executant ara, i estan ja molt avançats, de manera que aviat estaran a disposició per al normal i perfecte trànsit d’usuaris”, ha declarat l’alcaldessa de la Vall d’Alba, Marta Barrachina, que destaca que la política municipal sempre ha estat “cuidar al màxim l’accessibilitat de tots els camins del municipi, perquè són molts els veïns que habiten a les masies disseminades del nostre terme municipal”.

L’obra s’està realitzant ara després que hagi superat una sèrie de complicats i llargs tràmits administratius requerits per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), que havia d’autoritzar l’actuació, en travessar la llera dels dos esmentats barrancs.

La inversió està sent duta a terme amb l’ajuda de potents grues, per poder elevar les peces de formigó que permetran el pas de vehicles a la part de la superfície i el desguàs de la pluja en cas de tempestes, evitant que el vial torni a ser arrossegat per la força de l’aigua.