L’Ajuntament de Nules avisa la ciutadania que tots els habitatges que s’hagin vist afectades per la pèrdua del senyal de televisió, podran passar per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del consistori per donar les seves dades i sol·licitar que el Ministeri els aboni els despeses.

Per a això, caldrà aportar la factura de les despeses ocasionades per la instal·lació del filtre.

Desplegament de la 4G mòbil

Finalitzat el recent procés del Dividend Digital (alliberament de la banda de 800 MHz), els operadors adjudicataris d’aquesta banda de telefonia mòbil han començat el desplegament de la 4G a les freqüències que abans utilitzava el servei de televisió.

D’aquesta manera, les emissions de telefonia mòbil 4G s’estan produint a la banda adjacent a la de TDT (Televisió Digital Terrestre), de manera que la recepció del senyal de televisió s’ha vist afectada en alguns edificis o habitatges molt propers a les estacions de telefonia mòbil del municipi de Nules.

La gestió de reclamacions també podrà realitzar-se directament amb el Ministeri a través del telèfon 900.833.999 i al web www.llega800.es.