Lluis Santamaría (Conseller de Governació) ha anunciat, que ara es farà una nova llei de senyes d’indentitat, que regularà les subvencions publiqües, que no siguin destinades a res que puga atentar, contra les senyes d’identitat de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, aqüesta llei també regularà el valencià, com una llengua propia e idioma oficial de la Comunitat Valenciana i otorgarà al valencià, l’indentitat de principal identitat del poble valencià.

A més, el conseller de governació Santamaría també va anunciar en la roda de prensa on va fer oficial aqüesta llei, que aqüesta llei de senyes d’indentitat estarà composada, per un total de 36 articles.

Per últim queda comentar, que en la futura llei de senyes d’indentitat, també s’incloura, la creació de l’observatori de els senyes d’indentitat (on estarà la reial academia de cultura valenciana)