Avui dimecres, el servei d’estudis del BBVA ha presentat un informe de la previsió dels llocs de treball que crearà aquest any la Comunitat Valenciana.

Si ens fixem en aquest estudi, cal comentar, que la Comunitat Valenciana crearà aquest any 2015, un total de 100000 llocs de treball entre aquest any 2015 i el proper any 2016.

Per ultim, Rafael Doménech (Responsable del servei d’estudis del BBVA ha destacat que després de cinc anys de retrocessos, l’economia valenciana va creixer a l’any passat 2014 en un 1’40%