El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha convocat el Patronat de Les Arts per tal de constituir el nou equip de persones que en formaran part. A la reunió hi han assistit, com a president de la Generalitat i del Patronat, Ximo Puig; com a vicepresidents, la vicepresidenta i portaveu del Consell, i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, i el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà.

En la reunió s’ha constituït el nou Patronat i s’ha nomenat el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona, com a nou secretari del Patronat de les Arts.

El nou Patronat de les Arts ha aprovat el Pla d’actuació econòmica 2016, en el qual destaca que el personal recupera la reducció que se li va fer del salari a causa de l’ERO que s’ha dut a terme durant els dos últims anys.

El pressupost de despeses previstes per al 2016 és de 22,7 milions d’euros. Aquest pressupost respon a un procés de racionalització de les despeses i a la voluntat d’incrementar les activitats artístiques.

El pressupost d’ingressos estimat és de 3,31 milions d’euros en vendes d’entrades, 880.000 euros en concepte de patrocinis, 2,61 milions d’euros d’ingressos per explotació i 15,90 milions d’euros en subvencions per part de les administracions, dels quals 15,35 milions d’euros corresponen a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que ha incrementat el seu pressupost per a Les Arts en un 18,56 % respecte al 2015.

Aquest increment pressupostari vol traduir-se en la conversió de Les Arts com a emblema cultural obert a tota la ciutadania valenciana. De fet, l’Administració ja ha començat a fer les primeres passes en aquest sentit i ja s’estan rebaixant els preus dels espectacles, s’està donant un major ús a totes les sales i, sobretot, ha ampliat l’oferta cultural, sense deixar de banda l’òpera, però acollint també altres expressions escèniques i musicals. En aquest sentit, s’està donant la possibilitat d’usar l’espai a productors culturals que fins ara no n’havien tingut l’oportunitat.

A més de totes aquestes mesures, que s’aniran concretant durant el pròxim any, Les Arts té previst presentar una campanya de captació de patrocinis i mecenatges que permetran popularitzar-lo més i fer-lo econòmicament sostenible. També es té previst aproximar l’òpera a les comarques valencianes i acostar així algunes manifestacions en aquest sentit al llarg de la nostra geografia.

El Patronat ha aprovat també el I Pla d’igualtat per a la institució cultural, mitjançant un diagnòstic de la situació del personal, que s’ha involucrat intensament en el projecte. D’aquesta manera s’ha establert un pla d’actuació per als pròxims quatre anys en matèria d’accés al treball, classificació professional, retribucions, conciliació familiar i ordenació del temps de treball, salut laboral i comunicació.