L’Ajuntament d’Onda, a través del Pla Local de Rehabilitació d’Habitatges i Edificis municipals, ha permès que nombrosos veïns es beneficiïn de les ajudes per a realitzar obres de reforma en habitatges del municipi. L’edil delegada de l’àrea d’Urbanisme, Marta Piquer, ha donat compte de les sol·licituds que han estat presentades al consistori i l’estat en què es troben, així com l’import de les subvencions que ja han estat concedidas.Las xifres actualitzades detallen que han entrat per registre un total de vint sol·licituds, de les quals, onze han estat concedides i nou es troben en curs.

Així doncs, al mes de maig es van concedir 4 subvencions per un import total de 5.441,20 euros, al mes de juny s’han concedit tres subvencions amb un import global de 8.270.37 euros i en el mes de juliol quatre subvencions han estat portades a comissió, amb un import total de 7.141,16 euros. En l’actualitat hi ha nou subvencions en tràmit, amb un import total de 12.374,20 euros.

Segons ha assenyalat l’edil d’Urbanisme, “les xifres són molt positives, el que afavoreix que la ciutat registri un creixement de l’activitat econòmica”. Piquer ha assenyalat que les ajudes econòmiques van destinades a la millora de l’eficiència energètica, l’eliminació de les barreres arquitectòniques i l’ús de ceràmica. Així mateix, podran beneficiar-se de l’ajuda aquells habitatges o edificis l’antiguitat superi els 15 anys. Les persones interessades podran presentar tota la documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament fins al proper 30 de setembre, moment en què finalitza el termini de sol·licituds. D’altra banda l’edil ha recordat que els veïns interessats, poden demanar tota la informació a l’Oficina d’habitatge, situada al consistori.

Finalment, l’edil ha conclòs recordant que l’equip de govern ha millorat la quantia dels ajuts, atès que es poden concedir fins a 4.000 euros en habitatge individual i per a edificis plurifamiliars l’ajuda ascendeix a 5.000 euros. Així mateix, la present convocatòria compta amb un pressupost inicial de 250.000 euros, que podria ampliar-se si fos necessari.