L’ajuntament de Vinaros ha adjudicat mitjançant concurs public, la celebració del festival “Electroplash 2015 Beyond Music” en els propers cuatre anys.

De fet, l’ajuntament de Vinaròs ha renovat els dos anys que restaben de la celebració d’aquest festival i li ha sumat dos anys més, per tant es podrà continuar gaudint d’aquest festival cuatre anys més.

Per concloure queda afegir, que l’edició d’aquest any del festival “Beyond Music de Vinaròs” es celebrarà del 10 al 12 de juliol.