La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha posat en marxa tots els seus dispositius per resoldre les incidències viàries que puguin ocasionar els episodis de neu i gel a les carreteres de la Generalitat. Amb aquesta operació comença la campanya viària d’hivern que estarà vigent fins a mitjans del mes d’abril de l’any que ve.

L’objectiu és resoldre les incidències viàries hivernals que es puguin produir especialment amb les nevades i amb la presència de gel a la calçada. El dispositiu està format per una xarxa de 14 màquines llevaneu, prop de 250 tones de material fundent, així com un operatiu escalable que s’incorporarà addicionalment d’acord amb la intensitat de l’episodi.

De la mateixa manera, els equips de la conselleria tenen itineraris de neteja establerts que es van treballant en coordinació amb altres equips de les administracions locals i consorcis de bombers, de manera que tota la xarxa interurbana quedi habilitada en poques hores.

Així, d’acord amb els avisos de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i les declaracions de risc de la Generalitat, especialment quan es prevegin gelades, els equips tractaran les carreteres per tal de prevenir i minimitzar la incidència de gel, especialment en carreteres d’interior de baix trànsit on les plaques de gel produeixen major risc per als vehicles.

l’organització

A nivell organitzatiu, el Centre de Gestió i Seguretat Viària de la Generalitat farà un seguiment continu i des dels seus equips i recollirà la informació d’incidències a les carreteres, i compartiran amb la resta de titulars del sistema viari valencià i amb el sistema regulador del trànsit els problemes que es vagin detectant, l’evolució dels mateixos, les previsions de les que es disposa, així com els punts de les carreteres on es faci necessari reforçar la neteja.

Aquest operatiu no només prevé les incidències per neu, sinó que també està preparat per alliberar les carreteres de problemes ocasionats per la pluges fortes i inundacions, i disposa també de diferents equips adaptats a la diversitat d’incidències que es puguin produir.