El conseller de Transparència, Responsabilitat social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha afirmat que ‘la reactivació la Comissió Interdepartamental de Cooperació és un pas més d’un procés llarg i complicat de normalització de les polítiques i dels instruments de la cooperació valenciana’ .

Alcaraz ha fet aquestes declaracions després de presidir la primera sessió de la Comissió Interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament que se celebra amb l’actual govern. L’òrgan, creat per la Llei de Cooperació per al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana en 2007, ha romàs inoperativa durant els quatre anys de l’anterior legislatura, entre 2011 i 2015.

La comissió, de caràcter transversal, va ser creada amb l’objectiu de garantir la coordinació i l’intercanvi d’informació relativa a la cooperació al desenvolupament. La nova comissió incorpora com a funció garantir la consecució de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l’Assemblea General de les Nacions Unides.

La definició de les estratègies a seguir per implantar a la Comunitat Valenciana els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible d’aquesta agenda ha ocupat un lloc central durant la sessió. Això es deu al fet que “l’actual línia conductora de la cooperació valenciana passa pel desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) enunciats per Nacions Unides, que han de vertebrar totes les polítiques que tenen a veure no només amb l’ajuda internacional, sinó també amb les polítiques internes de la Comunitat “, ha explicat el conseller.

Els ODS constitueixen un compromís per a la Comunitat, atès que l’Agenda 2030 és per primera vegada universal, el que implica que els seus objectius afecten totes les regions. Suposen, així doncs, una nova oportunitat per aconseguir principis que segueixen vigents, com caminar cap a un món en el qual s’eradiqui la pobresa i les desigualtats, a més de minimitzar les vulnerabilitats de les poblacions marginals. La seva consecució exigeix, per tant, la necessitat de territorialitzar les accions per adaptar-les a les necessitats de la Comunitat, mitjançant la coordinació de tots els organismes implicats.
Alcaraz ha aclarit sobre això que “si bé és la Conselleria de Transparència, Responsabilitat social, Participació i Cooperació la qual impulsa, coordina i dirigeix ​​les polítiques relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, és obvi que afecten totes les conselleries. Per tant , és important que hi hagi un organisme en el qual s’informi, es de compte, es rebin idees i es preparin futures decisions polítiques “.

La nova Comissió Interdepartamental està integrada per representants de les conselleries, susceptibles de realitzar actuacions relacionades amb la matèria. Formaran part d’ella, al costat del conseller de Transparència, la secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat social, Participació i Cooperació, el director general de Cooperació i Solidaritat, la directora general d’Inclusió Social, la directora general de Finançament i Fons Europeus, el secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, el director general de Política Educativa, el director general d’Assistència Sanitària, el director general d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, el director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals i el director general de Relacions amb les Corts.