Esbirros

Els esbirros són una carta comuna que posseïx un cost de 3 gotes d’elixir ja que allibera 3 unitats aèries que poden realitzar també dany terrestre però no ixen rendibles utilitzar-los ja que l’horda d’esbirros és una gota mes barata i despleguen el doble d’unitats .

Com és una carta comuna es pot millorar fins al nivell 13 i és una carta que la gent utilitza per a despliegarla darrere d’una tropa tanc com el gegant , esta tropa s’allibera en l’arena 2 , La trapa d’ossos .