Espíritus_de_fuego

L’esperit de foc és una carta excel·lent , perquè influïx molt dany en les torres i en les tropes.Se definix i corona com la carta excel·lent per a defendre la poderosa carta de “els bàrbars d’élite”.También és coneguda com la segona millor carta común.Se desplacen a molt ràpida velocitat i també és coneguda pel seu baix cost d’elixir de 2 gotes. És una carta comuna així que es pot millorar fins al nivell 13.Quan detecten una torre enemiga o una tropa enemiga o estructura enemiga bota cap a ella provocant un gran dany.