Andres Martinez (El candidat d’Esquerra Unida a l’alcaldia de Castelló) ha volgut advertir a la ciutadania de les baixades d’impostos que insinua Perez Macián: “Des d’Esquerra Unida volem advertir a la ciutadania que no és or tot el que promet el PP. Bataller va anunciar una baixada de quatre tributs al mes de novembre (Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres i Taxa de Fem) i va quantificar econòmicament en 1.300.000 euros aquesta modificació, però el cert és que aquesta modificació va suposar pagar 93 cèntims menys per la taxa de fem a cada família i poc més”.

Així mateix, el candidat d’Esquerra Unida va voler explicar que, a més, “aquesta baixada no només era ridícula, sinó injusta. La xifra que va donar Bataller en novembre semblava alta a simple vista, però, si la dividim pels habitants de Castelló, es reduïa a 7,18 euros d’impostos menys per a cada ciutadà de Castelló, i tot i així era enganyosa perquè no afecta per igual a tots els veïns, sinó que beneficia més als més rics, en coherència amb la “doctrina popular” que augmenta impostos indirectes com l’IVA, mentre rebaixa impostos directes com la renda o el de Societats, i va ser això el que es va produir a Castelló: En baixar de forma lineal l’IBI i l’impost de vehicles, aquells en cases més cares es van estalviar més diners, igual que aquells amb cotxes més cars i contaminants, exactament el contrari del que faríem nosaltres”.

Finalment, Martinez va voler acabar: “Des d’una visió progressista i d’esquerres, que serà la que governarà el consistori de Castelló l’any vinent, no podem menys que criticar la reforma que va fer el PP, no ja per ser purament simbòlica, sinó perquè podem afirmar que va beneficiar més precisament als més rics. Així, una família sense cotxe i que només viu de lloguer només es va estalviar 93 cèntims, mentre que una família rica, amb un cotxe de luxe i una casa amb un valor cadastral de 600.000 euros s’hagués estalviat més de 60 euros. És això el que volem recordar al senyor Perez Macián, i és això el que des d’Esquerra Unida no permetrem que torne a succeir al pròxim govern municipal”.