http://www.noveldadigital.es/fich_noticias/img_noticia_75824.jpg

Esquerra Unida del País Valencia ha fet aqüest matí, la presentació de la candidatura “Tots units fem força” en la seu d’Esquerra Unida.

En la presentació de la candidatura que participarà en el procés de primaries de EUPV, dels proper vuit de novembre “Tots units fem força” apareix com a cap de llista, Jesús Monleón (Coordinador de EUPV i edil de Jérica)

Per concloure queda saber, que aqüesta candidatura (que s’ha presentat aqüet matí) només es una de les dues, que EUPV (Esquerra Unida del País Valencia) presentarà, per a les primaries que realitzarà el partit, al proper mes de novembre.