La «I Jornada Tècnica en Depuració d’Aigües Residuals: Digestió Anaeròbia» organitzada per la Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua s’ha iniciat el dijous 7 de juliol de 2016 en la Universitat Jaume I amb la intervenció del catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat de Santiago de Compostel·la, Juan M. Lema, qui ha parlat sobre les «Grans oportunitats per a la digestió anaeròbia».

Lema ha indicat que existeix un creixent interès entre la comunitat investigadora sobre aquest tema, donat l’augment d’estudis i publicacions, vinculat a un canvi social que demanda major sostenibilitat i recuperació de recursos. La digestió anaeròbia és un procés pel qual es descompon material biodegradable generant diversos gasos com el metà o el diòxid de carboni, per exemple en les plantes de tractament d’aigües.

El professor ha explicat que les últimes recerques estan orientades a la reducció de llots i l’energia utilitzada en el procés; la reutilització de l’aigua i els llots i la recuperació d’energia, plàstic o cel·lulosa, entre uns altres. Lema ha assegurat que aquestes noves perspectives «canvien el concepte del tractament d’aigües» i plantegen nous reptes a la comunitat investigadora i tècnica per aconseguir un ús eficient dels recursos hídrics i la recuperació dels residus sòlids.

La jornada ha estat inaugurada pel rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent; el president de FACSA, Enrique Gimeno i el director de Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua, Sergio Chiva, qui ha comentat que la jornada havia estat un gran èxit de participació, amb 147 persones inscrites, 90 d’elles de l’àmbit empresarial i institucional i 57 de l’àmbit universitari; igual que els 14 ponents, 9 vinculats a l’àmbit acadèmic i 5 a l’empresarial.

El president de FACSA, Enrique Gimeno, ha destacat el treball realitzat pels equips empresarial i acadèmic que participen en la Càtedra FACSA-UJI que ha permès «vertebrar noves col·laboracions amb altres grups de recerca i noves formes de cooperació». Finalment, el rector de l’UJI, Vicent Climent, ha assenyalat que la jornada mostra «el compromís entre el món acadèmic i l’empresarial per aconseguir el progrés de la societat» i ha felicitat a la Càtedra FACSA-UJI per l’àmplia activitat desenvolupada en el seu primer any de vida, tres jornades tècniques i cinc seminaris.

El primer dia de la jornada ha estat dedicat al panorama general de la digestió anaeròbia i les aplicacions pràctiques. El segon i últim dia estarà dedicat a la digestió anaeròbia com a generadora de recursos amb intervencions sobre les biorefineries o el biogàs.