L’empresa castellonenca Facsa, a càrrec de l’estació depuradora d’aigües residuals de Castelló, es proposa aplicar un sistema en aquesta planta amb l’objectiu d’aprofitar el gas metà que es genera en aquest tipus d’instal·lacions i convertir-lo en una font d’energia elèctrica.

El projecte, que des d’ahir ja compta amb l’informe favorable d’impacte mediambiental per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, detalla tot el procés que s’inicia des de la necessitat d’estabilitzar els fangs resultants de la depuració . Per a això, es compta amb un sistema de digestió anaeròbia, és a dir, un procés en el qual microorganismes descomponen el material biodegradable en absència d’oxigen. Això produeix una reacció química del que es genera gas metà.

Per tal d’aprofitar el poder calorífic d’aquest gas, l’empresa explotadora de la depuradora planteja instal·lar un sistema de cogeneració amb un motor de combustió interna de 500 kW de potència, mitjançant el qual es generarà energia elèctrica, segons fonts de la mateixa Generalitat .

L’innovador sistema comptarà amb un gasòmetre, un dispositiu d’emmagatzematge temporal i un regulador del gas que es genera i permet alimentar aquest motor de manera constant i que, connectat a un alternador, produeix electricitat en corrent altern a 400 volts.