L’Ajuntament de Castelló ha adjudicat a FACSA el servei de manteniment i neteja de les fonts ornamentals de la ciutat. Un servici que l’empresa ja prestava en UTE junt amb altres companyies des de 2004.

El nou contracte tindrà una duració de dos anys, prorrogables per altres dos més i, entre altres millores, FACSA instal·larà un sistema de tractament de l’aigua i inhibidor d’algues en l’estany del parc Ribalta, a fi de millorar tant la qualitat com l’aspecte d’esta instal·lació. Al seu torn, dins del compromís amb el medi ambient de l’empresa, s’utilitzarà un vehicle elèctric de ‘zero emisions‘ per als desplaçaments dels tècnics.

D’esta manera, a més d’assegurar el funcionament correcte de les fonts ornamentals de la ciutat, FACSA s’encarregarà de que estes presenten un bon aspecte durant tot l’any. Per a això, es realitzaran neteges a fons de les instal·lacions i es garantirà el seu adequat manteniment elèctric, hidràulic, mecànic i higiènic- sanitari, a fi que estes es mantinguen en les millors condicions possibles.

Sobre FACSA

FACSA és l’empresa privada espanyola amb més experiència en la gestió del cicle integral de l’aigua. El seu caràcter innovador i tecnològic ha permés que des de 1873, l’empresa haja experimentat un continu creixement. La incorporació de noves tecnologies i els desenrotllaments propis situen a FACSA com un referent en la seua àrea d’activitat. De fet, és pionera entre les empreses del sector de l’aigua a implantar i certificar el seu sistema de la I+D+i a Espanya davall la norma UNIX 166.002.

En l’actualitat compte una plantilla de més de 800 persones, està present en 7 comunitats autònomes i es troba en ple procés d’expansió nacional.