El sector hidromètric Tellado, junt a l’IES Falomir, redueix soroll i amplia el servei

L’empresa Facsa ha iniciat la renovació de les infraestructures més deteriorades del sistema de proveïment d’aigua potable i clavegueram d’Almassora amb la substitució del grup de pressió del sector hidrométric Tellado. La inversió forma part d’un paquet de mesures, valorades en 68.581 euros, consensuades entre l’Ajuntament d’Almassora i l’empresa encarregada del subministrament i manteniment de la xarxa.

Pel que fa al servei de proveïment, el pla d’obres ha començat la renovació del grup de pressió del sector hidromètric Tellado, a l’esquena de l’IES Álvaro Falomir, els elements mecànics del qual estaven molt deteriorats. El regidor de Serveis Públics, Joan Antoni Trenco, ha visitat les instal·lacions al costat del cap de servei de Facsa a Almassora, Rafael Lahuerta, després de l’engegada del nou grup de bombes.

Aquesta substitució de l’equip permetrà una millora en el servei prestat als usuaris, ja que l’empresa incrementarà les possibilitats tècniques de proveir altres zones del municipi davant avaries o alguna incidència. A més, redueix els sorolls, millora la ventilació del dipòsit i resol els problemes d’òxid d’uns equips degradats que havien superat ampliament la seua vida útil.

Concretament, l’empresa ha instal·lat nous col·lectors d’aspiració i impulsió i tres bombes centrífrugues multicelulars verticals. El conjunt de la infraestructura té una capacitat màxima de bombament de quasi 250 m3/h a una altura manomètrica de 20 metres. L’import destinat a aquesta actuació supera els 17.000 euros.

Cal destacar que les instal·lacions de Tellado són molt completes ja que disposen d’un pou d’on s’extrau aigua bruta, un tractament de desinfecció mitjançant el dosatge d’hipoclorit sòdic, un dipòsit d’1.000 metres cúbics per a acumular l’aigua, així com un grup de bombes des del qual injectar aigua a la xarxa de distribució amb la pressió adequada.

En el projecte dissenyat per Facsa per a la revisió de la xarxa també es plantegen diverses actuacions en el clavegueram. Entre unes altres figuren: el desviament d’un tram del col·lector existent en la calle Indústria, la instal·lació de clavegueram en el carrer Teresa de Calcuta i una ampliació de la xarxa de clavegueram en la travessia Batalla de Bailén. Tot açò amb l’objectiu d’evitar l’envelliment de les infraestructures i assegurar el seu manteniment per més anys.

L’elecció d’aquestes actuacions sorgeix després del diagnòstic de la xarxa presentat per l’empresa a l’equip de govern. Aquest Pla Director dels serveis municipals de proveïment d’aigua potable i clavegueram descriu les diferents solucions tècniques per a garantir la continuïtat dels serveis al llarg del temps, com ocorre en el cas descrit anteriorment.