El ple del consell general del poder judicial ha escollit avui al magistrat Fernando de Rosa com nou president de l’Audiencia de Valéncia.

En concret, Fernando de Rosa ha estat escollit nou president de l’Audiencia de Valéncia, amb 16 vots a favor i 5 vots en contra.

Si parlem amb més detall de De Rosa, es destacable comentar, que fou la persona que va afiliar a Francesc Camps a “Alianza Popular” en els anys vuitanta.

Per concloure queda comentar, que Fernando de Rosa substituirà a partir dàra a Carmen Llombart (Actual vocal del Poder Judicial)