Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicat, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), el servei de vigilància i protecció a clients, agents, instal·lacions i material mòbil de la xarxa de Metrovalencia. L’import ascendeix a 4.420.535,48 euros, IVA exclòs. El contracte té vigència fins al 31 de desembre del 2017, cap la possibilitat de pròrroga per un període d’un any a comptar de l’1 gener 2018.

El mateix contracte, adjudicat a l’empresa Garda Serveis de Seguretat SA, es divideix en tres lots: vigilància del complex de València Sud i dels tallers Machado i Tarongers; vigilància d’estacions subterrànies, estacions superfície i unitats tramviàries; i vigilància parades tramvia i unitats tramviàries.

Pel que fa al contracte anterior, s’han ampliat el nombre d’hores en un 12,3%, passant de 199.565-224.286 hores. Amb aquest nou contracte FGV fa front a l’augment del nombre d’incidències de seguretat respecte a anys anteriors, ja que en 2014 es van registrar un total de 5.497 i el 2015 es van assolir fins 7.347. Les incidències registrades són variades i poden donar-se des agressions a alarmes, apedregades, enrotllaments, auxili a persones accidentades, col·lisions, grafits, incidències en l’explotació, robatoris / furts, control de frau (viatgers sense bitllets), etcètera, i l’obertura de noves línies, com és el cas de la línia 9 amb destinació a Riba-roja de Túria.

El procés d’adjudicació s’ha realitzat segons els principis establerts en la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, com són la legalitat, estabilitat pressupostària , transparència, eficàcia, eficiència, economia i servei a l’interès general.

Licitació del servei de vigilància del TRAM d’Alacant

Al seu torn, FGV va adjudicar recentment els serveis de vigilància i protecció de clients, agents, instal·lacions, material mòbil i dependències del TRAM d’Alacant, també a l’empresa Garda Serveis de Seguretat SA, per un muntant de 1.038. 026,46 euros, IVA no inclòs. Aquest contracte estarà en vigor tot l’any 2017, de gener a desembre, amb la possibilitat de pròrroga per un període d’un any de durada, a comptar des de l’1 de gener de 2018, fins al final de l’exercici.

La proposta parteix d’un servei de 9.232 hores des del 22 d’octubre al 31 de desembre d’enguany, i de 49.923 hores per 2017. En total, el servei a prestar en el futur contracte seran 59.155 hores, el que significa un increment del 20% respecte a contractes anteriors.