La regidora d’Igualtat, Ali Brancal, va participar el passat dimarts a la cloenda de la segona edició de l’Escola d’Igualtat, un acte en el qual es van lliurar els títols d’assistència a les 35 persones concurrents.

L’Escola d’Igualtat és un programa formatiu, de 20 hores de durada i gratuït, que imparteix el personal tècnic del Servei d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes de l’Ajuntament de Castelló (SIO). Així, aquest projecte “tracta d’oferir a la ciutadania formació en igualtat d’oportunitats i violència de gènere i també generar un espai en el qual analitzar i debatre sobre aquestes qüestions”, ha destacat Brancal.

La regidora d’Igualtat també va afirmar que “com a regidora és molt satisfactori comprovar com els programes que realitzem són tan ben rebuts per la ciutadania. Així, l’any que tornarà a realitzar-se una edició de l’Escola d’Igualtat “.

El temari abordat en aquesta segona edició de l’Escola d’Igualtat ha tractat, durant la primera sessió, conceptes bàsics com el patriarcat, sexe i gènere, rols i estereotips, socialització de gènere, igualtat formal i real d’oportunitats en dones i homes , discriminació per raó de sexe i gènere, bretxa de gènere, perspectiva de gènere, accions positives o mainstreaming.

D’altra banda, l’anàlisi de l’educació a les escoles, llibres de text i elecció d’estudis segons el gènere van ser els temes que van vertebrar la segona sessió, mentre que la tercera classe es va dedicar de forma íntegra a l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista. Durant la quarta sessió es va analitzar com dones i homes fem servir el temps de forma desigual i les conseqüències que provoca aquest fet en la vida d’uns i altres. La salut de les dones es va abordar la cinquena sessió. La sisena i la setena van ser per a la violència de gènere i l’última va tractar sobre com incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d’entitats socials.

L’alumnat participant d’aquesta edició va mostrar durant l’acte de cloenda seva satisfacció amb el curs i també el seu interès a participar en futures activitats de sensibilització sobre la violència de gènere que es realitzin des del Servei d’Igualtat.