El regidor i president del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Castelló, Enric Porcar, ha proposat avui a Francesc Rubio Clars com a nou gerent de l’entitat. La proposta de Porcar serà elevada al Consell Rector de l’organisme demà dimecres per a la seva aprovació.

Segons un comunicat remès pel gabinet de premsa de l’Ajuntament de Castelló, el regidor d’Esports, Enric Porcar, ha destacat que “per a l’elecció del gerent del Patronat s’ha optat per un procediment” obert a la ciutadania, transparent i amb igualtat de concurrència, i que garanteix la capacitació per al lloc de treball del futur gerent del Patronat “,

L’edil assenyala en aquest sentit: “L’elecció del responsable del Patronat ha estat determinada per l’obertura d’un termini de presentació de sol·licituds, una entrevista personal i una aportació de mèrits que s’ha realitzat davant d’una comissió de valoració composta per cinc dels més alts funcionaris de l’Ajuntament de Castelló. El procediment per a la cobertura reglamentària de la plaça de gerent ha atès els principis de “mèrit, capacitat i criteris d’idoneïtat, i s’ha realitzat mitjançant procediments que garanteixen la publicitat i la lliure concurrència”, com així acredita l’informe realitzat per la Comissió de valoració. A més, aquest informe realitza una anàlisi en profunditat del desenvolupament del procediment, la descripció del lloc de treball, el procediment de selecció, la descripció del perfil dels aspirants i una valoració final i conclusions “.

Francesc Rubio és llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per la Universitat de Barcelona (2001) i és professor d’ensenyament secundari des de l’any 2003. A més, des de 2012 ha desenvolupat el lloc de Coordinador de Cicle.

“El pròxim gerent del Patronat Municipal d’Esports – el comunicat dóna per fet que va ser recolzat pel Patronat i dóna per feta la seva elecció- té ja un ampli coneixement del funcionament de l’ens autònom, ja que és membre del Consell Rector del mateix des de l’any 2011 i també té coneixements superiors en valencià “.

Rubio, afegeix el comunicat, “també té un ampli currículum de formació complementària, destacant funcions de monitor i organitzador d’escoles d’estiu durant els anys 2002, 2003 i 2004 i la seva participació en diverses accions formatives de postgrau relacionades amb la condició física i l’ esport “.