El comissionat per a la Responsabilitat Social Universitària (RSU) de la Universitat Jaume I, el catedràtic d’Ètica Domingo García Marzá, ha exposat el Pla RSUJI en les jornades ‘Noves perspectives en la gestió de la responsabilitat social en les universitats’ que se celebren els dies 29 i 30 de novembre de 2016 a l’Edifici de Rectorat de l’UJI amb la participació de representants de nombroses universitats espanyoles que han exposat les diferents accions que estan duent a terme en l’àmbit de l’RSU. En el cas de la Universitat Jaume I, García Marzá ha destacat com una de les principals novetats del Pla RSUJI la inclusió d’un sistema ètic i de compliment que cerca garantir tant la participació com el seguiment i control del pla en incloure la creació d’una Comissió d’Ètica i RSU, l’obertura d’una línia ètica a través de la qual puguen plantejar-se suggeriments, alertes i denúncies, la realització d’una Memòria d’RSU i l’elaboració d’un Codi Ètic.

El Pla RSUJI cerca treballar, segons ha explicat el comissionat, “mitjançant la participació i el diàleg de tots els agents implicats en l’activitat universitària: estudiantat, professorat, personal d’administració i societat. L’objectiu d’aquest pla és fer una reflexió conjunta, una reflexió institucional sobre com generar credibilitat i confiança en la societat que ens legitima. En resum, com hem de respondre d’allò que s’espera de nosaltres com a universitat, dels impactes o resultats que generem”.

En la seua exposició, el catedràtic d’Ètica ha ressaltat que en el cas de les universitats la responsabilitat social abasta els àmbits de la docència, la recerca, el compromís social i la pròpia organització. Així, entén que resulta necessari que les institucions d’educació superior gestionen els seus impactes en la societat a través d’un compromís en la transformació social i econòmica, l’oferta de serveis educatius i la transferència de coneixements, seguint principis d’ètica, bon govern, respecte al medi ambient i promoció de valors ciutadans. Respecte als impactes educatius, per al catedràtic, aquests passen per la formació de joves i professionals, tant tècnica com a humana, mentre que els científics al·ludeixen a la recerca i generació de coneixement i pensament crític, així com a la Investigació i Innovació Responsable, aspecte que centrarà la sessió de les jornades de dimecres 30 de novembre. Respecte als impactes organitzatius, tenen relació amb la governança, la transparència i la participació com a organització socialment responsable.

Quatre instruments de participació i control

El comissionat per a l’RSU ha explicat cadascun dels instruments que integren el sistema per a la gestió de la responsabilitat social a l’UJI, sent el primer que s’està desenvolupant el Codi Ètic, un document que arreplegarà els valors que defineixen el caràcter i la identitat de la universitat, així com les normes que han d’inspirar la conducta dels membres de la comunitat universitària. “Les seues funcions radiquen, des del punt de vista intern, en servir de punt de referència per a la presa de decisions i com a horitzó d’actuació i resolució de conflictes. I des del punt de vista extern, en afermar els pilars sobre els què construir una bona reputació pública i generar confiança, renovant així el compromís social de la nostra universitat”. García Marzá ha destacat l’esforç realitzat per a elaborar un Codi que compte amb una àmplia participació, per al que s’han dut a terme grups de discussió, entrevistes amb actors estratègics i una campanya en línia oberta a tota la comunitat, aconseguint amb aquestes actuacions la participació de prop de 400 persones.

Pel que fa a la Memòria d’RSU, ha ressaltat com resulta un instrument fonamental per al control i seguiment de la gestió realitzada des del punt de vista de la responsabilitat. Aquest document, segons el catedràtic, “permet respondre davant tots els grup d’interessos implicats i afectats per l’activitat universitària d’una forma no arbitrària”. En l’actualitat la majoria d’universitats estan realitzant aquesta presentació pública de resultats utilitzant la metodologia Global Reporting Iniciative (GRI) que serà la que utilitzarà l’UJI per a presentar en 2017 la memòria sobre els resultats de 2016, posant a més en relació els indicadors GRI amb els de el Pacte mundial de les Nacions Unides i amb els dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’UJI serà a més pionera en la implantació d’una Línia Ètica, un canal per a la comunicació d’alertes, suggeriments i denúncies d’incompliment del Codi Ètic.