La localitat de Gestalgar organitza aquest estiu sessions d’Aqua-Gym per a majors i activitats d’estimulació cognitiva amb els 4.000 euros rebuts del programa d’ajudes a projectes municipals per a la promoció del benestar de les dones i les persones majors de la Diputació de València, que enguany ascendeix a un total de 510.000 euros per als municipis de menys de 5.000 habitants.

La diputada de Benestar Social, Mercedes Berenguer, ha destacat que les persones majors «són un pilar fonamental en la nostra societat i en la majoria de les famílies, de manera que amb projectes fets a la seua mesura estem treballant en el seu benestar i també en el de tota la societat». Millorar la qualitat de vida i incrementar l’autonomia i l’autoestima dels ciutadans és el principal objectiu d’aquest projecte, que planteja l’estimulació cognitiva com a eina per a optimitzar totes les funcionalitats i capacitats del cervell. Per a açò, l’ajuntament de Gestalgar ha organitzat activitats per a reforçar la memòria, l’orientació, el llenguatge, les funcions executives i l’atenció de les seues persones majors. D’altra banda, el municipi proposa activitats físiques per a adquirir hàbits saludables, com per exemple exercicis de gimnàstica en la Platja d’Interior Riu Túria tres dies a la setmana durant els mesos de juliol i agost.

Evitar l’aïllament social

La majoria de persones d’aquest col·lectiu es troben en situació de risc d’aïllar-se socialment. En aquest sentit, a més de conscienciar sobre com portar una vida saludable, el projecte que desenvolupa l’ajuntament de Gestalgar busca prevenir la possible deterioració cognitiva de les persones majors sense eixir del seu entorn.