La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha anunciat que el seu departament està treballant en l’elaboració d ‘ “una guia activa, dinàmica i oberta” que serviran com a base i eina per impulsar la integració de la perspectiva de gènere en totes les fases del procés urbanístic, des del disseny, la participació, la planificació i l’execució, fins a l’avaluació i el seguiment.

Segons ha destacat Salvador, “estem treballant en aquest objectiu prioritari per al Consell que és la rehabilitació i regeneració urbana i ho volem fer des de la línia que està impulsat Nacions Unides i la Unió Europea, perquè si volem estar al segle XXI en matèria de mobilitat, habitatge i urbanisme, hem d’incorporar la perspectiva de gènere a tot el marc normatiu que s’està desenvolupant en aquesta conselleria i volem projectar als ajuntaments “.

L’objectiu de la conselleria és oferir, especialment als ajuntaments, un document marc que serveixi de suport i de base per a millorar la capacitació tècnica, formació i conscienciació en la perspectiva de gènere aplicada a l’urbanisme, a la mobilitat i l’arquitectura, perquè és “fonamental incorporar l’objectiu de la igualtat entre dones i homes en els espais urbans i en l’ordenació urbanística”.

En aquesta guia s’establirà una sèrie d’objectius de partida i exemples d’actuació que es poden adoptar en la matèria, així com recomanacions, directrius i propostes al respecte, a més, es dividirà en diferents àrees temàtiques com a model de ciutat, percepció de la seguretat , espais públics i accessibilitat, mobilitat, habitatge, representativitat i senyalització urbana i participació ciutadana.

En aquest sentit, Salvador ha recordat que “hi ha ciutats europees que han començat a aplicar la perspectiva de gènere en les seves polítiques i intervencions urbanes i els resultats són palpables” i ha posat com a exemple la ciutat de Viena que des dels anys 80 ha avaluat els efectes que diferents dissenys de polítiques urbanes tenen sobre homes i dones i s’ha convertit en referent internacional en planejament urbà amb perspectiva de gènere.

Així ho ha explicat després de mantenir una reunió amb el grup de treball que està elaborant el document i que està format per la director general d’Habitatge, Rebeca Torró, la directora general de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), Helena Beunza , la directora de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), Begoña Serrano, i la professora de l’Escola Superior d’Arquitectura Eva Álvarez; així com la responsable de l’àrea d’Igualtat a la conselleria, Marina Calatayud, la cap del Servei de Planificació Econòmica i Regeneració Urbana, Vicenta Gil, i l’assessora Carmen Antequera.

Aquesta guia oberta i aquest kit de recomanacions estan destinats a tot aquell personal tècnic involucrat en els processos de creació de nous àmbits urbans o regeneració dels existents, així com també els equips dels Ajuntaments, els professionals de l’arquitectura, l’urbanisme i la promoció immobiliària i experts en àmbits urbans. Segons ha apuntat la consellera, “2017 serà l’any de la rehabilitació i la regeneració urbana de les nostres ciutats amb tot el desplegament d’ajuts i subvencions que estem gestionant en la conselleria al respecte i, per tant, és important estar preparats per adaptar i projectar els espais públics i els edificis des de la perspectiva de gènere “.

I Premis d’Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb perspectiva de gènere

Durant la reunió, el grup de treball també ha abordat la convocatòria de la primera edició dels Premis d’Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb perspectiva de gènere, que ha convocat la conselleria que dirigeix ​​María José Salvador amb l’objectiu de reconèixer la tasca desenvolupada a favor d’integrar la perspectiva de gènere en els entorns habitats, en els espais públics urbans i rurals, i en la mobilitat.

Aquests premis van dirigits als ajuntaments, les organitzacions, les institucions, les universitats, les associacions i col·lectius que hagin desenvolupat accions d’aquest tipus. Així com als professionals dels mitjans de comunicació que hagin difós aquelles actuacions objecte d’aquests premis.