Minion_Horde

L’horda d’esbirros és una carta del sector de cartes comunes en el joc de Clash Royale , és una carta que posseïx / allibera un grup d’esbirros (6 unitats) amb un cost de 5 gotes d’elixir i ix mes barat que col·locar dos cartes iguals d’esbirrosporque així eixiria a 6 gotes i haurien les mateixes unitats d’esbirros i amb esta carta té un cost de 5 gotes d’elixir i t’estalvies 1 gota d’elixir .

Esta carta té un alt rang de desplaçament i velocitat d’atac molt ràpida i al meu gust esta carta és multiús ja per a atacar com per a defendre i és una carta que a migusto és mística .