Iberdrola ha culminat el mes de març amb 443.225 comptadors intel·ligents a la província de Castelló, instal·lats en el marc del projecte STAR (Sistema de Telegestió i Automatització de la Xarxa). La companyia ha modernitzat, per tant, el 99,5% de tot el seu parc de comptadors a la província amb potència contractada igual o inferior a 15 quilowatts, que ascendeix a aproximadament 445.500 equips.

La companyia està completant actualment la xarxa intel·ligent a les zones de l’interior de la província, sobretot a la comarca de l’Alt Palància, on es preveu que finalitzin els treballs en el primer semestre del 2017.

D’aquesta manera, en disposar de comptador intel·ligent amb telegestió, el client compta amb la capacitat de consultar -a través de la pàgina web www.iberdroladistribucionelectrica.com – les corbes de consum diari, setmanal i mensual, així com la demanda de potència màxima , entre d’altres dades. Aquesta informació permet conèixer la forma en què es distribueix el consum d’energia elèctrica i fer un ús eficient del mateix, a més de decidir el tipus de tarifa que s’adapta millor a cada perfil.

Iberdrola, que a tot Espanya ha aconseguit ja els 7 milions de comptadors intel·ligents instal·lats, s’ha convertit en una de les primeres empreses del món en assolir aquest volum d’equips instal·lats i connectats, havent adaptat, al mateix temps, la seva xarxa de distribució mitjançant la necessària incorporació de la supervisió en temps real i l’automatització.

El projecte STAR, que suposarà una inversió global per part de la companyia d’uns 10,5 milions a tot Espanya amb una inversió superior als 2.000 milions d’euros.

A més de complir amb el programa oficial relacionat amb el desenvolupament de la telegestió, Iberdrola persegueix aprofitar aquest desplegament per evolucionar tecnològicament i millorar la seva xarxa de distribució d’electricitat mitjançant la digitalització i automatització de la mateixa, incorporant així les noves tecnologies de xarxes intel·ligents.

Efecte tractor d’Iberdrola sobre el teixit empresarial

Gràcies a la progressiva implantació de les xarxes intel·ligents a Espanya, Iberdrola novament posa de manifest la seva rellevant efecte tractor sobre el teixit empresarial nacional, amb el corresponent impacte positiu sobre el manteniment i la creació d’ocupació.

Entre els principals avantatges de les xarxes intel·ligents figuren la integració de la generació renovable, la possibilitat d’implantar massivament el vehicle elèctric i la millora en l’eficiència del consum elèctric. En aquest últim apartat, permeten la prestació de serveis de forma instantània, com la lectura en temps real, la tramitació de les altes o baixes dels contractes o la modificació de la potència contractada.