La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha eliminat el criteri de població que limitava les subvencions per al desenvolupament de programes d’atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seves famílies en període estival, de manera que qualsevol ajuntament podrà optar a aquests ajuts que busquen atendre les necessitats bàsiques d’alimentació de menors en risc d’exclusió així com dotar-los d’una oferta d’oci.

Les bases i la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions als ajuntaments, que han estat publicades aquesta setmana al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) per via d’urgència, estableixen que podran acollir-se a aquestes ajudes aquells programes d’atenció de necessitats i inclusió a menors i les seves famílies, que atenguin a un mínim de 20 usuaris.

El secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez, ha explicat que d’aquesta manera qualsevol municipi podrà beneficiar-se d’aquestes subvencions que atenen tant l’atenció de necessitats bàsiques d’alimentació com la realització d’activitats complementàries de lleure, socials, culturals, recreatives, cíviques i educatives, que es programen durant els mesos de juliol i agost.

Ibáñez ha insistit que aquest any es treballarà amb els ajuntaments perquè també es puguin establir acords amb establiments d’hostaleria que es facin càrrec dels menús dels menors acollits a aquests programes, de manera que encara que no tinguin un projecte d’oci també puguin veure ateses les seves necessitats bàsiques d’alimentació.

Segons ha explicat, aquest programa compta enguany amb un pressupost que ascendeix a 1.264.912,50 euros, destinats a determinats nens i nenes d’unitats familiars en situació d’especial necessitat, dins de les iniciatives de lluita contra la pobresa infantil.

Els menors que participin en el programa hauran de tenir veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana i pertànyer a unitats familiars de convivència, que en el moment de la valoració de la necessitat, no superi la quantia mensual de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Una altra de les novetats d’aquest any és que el programa inclou a menors que durant l’exercici de concessió de la subvenció tinguin entre 3 i 18 anys, ambdues edats incloses. En anteriors edicions era fins als 16 anys.

Serà cada ajuntament subvencionat, en funció de la quantia assignada qui prioritza els menors pertanyents a unitats econòmiques de convivència que es trobin en situació de major risc d’exclusió social.

Per al gaudi del programa durant el període de vacances escolars de juliol i agost, s’inclou com a beneficiaris directes de les ajudes als menors en acolliment familiar tant en família extensa, reunida o educadora.

Convocatòria en el DOCV

Els ajuntaments poden optar presentant programa i el finançament de la Generalitat es destinarà a cobrir les places de menors en risc d’exclusió. Els consistoris es comprometran tant al seguiment del programa, com a la intervenció familiar amb els nuclis de convivència.

Es pretén que aquestes activitats, a més de proporcionar-los un ampli programa d’activitats de lleure, socials, culturals, recreatives, cíviques i educatives, els garanteix almenys un àpat al dia durant el període de vacances estivals escolars de juliol i agost. També contribuir a proporcionar a la família un temps que afavoreixi la recerca i ocupació en activitats formatives i ocupacionals.

L’ordre estableix per a l’atenció de les necessitats bàsiques d’alimentació detall i dia, una quantia màxima de 5,50 euros on s’inclourà necessàriament un àpat principal i, almenys, una addicional (esmorzar i / o berenar i / o sopar) . Aquest import s’incrementarà fins a un màxim de 3 euros per les activitats complementàries que es poden realitzar en jornada de matí o de tarda. La quantia màxima de l’ajuda no serà superior a 8,50 euros per menor i dia.

L’atenció de necessitats bàsiques d’alimentació és un requisit necessari per accedir a aquests ajuts i haurà d’estar subjecta a les pautes recollides a la ‘Guia dels menús dels Menjadors Escolars’, elaborada conjuntament per les conselleries de Sanitat i Educació, Cultura i Esport .

Així mateix, es respectarà la diversitat cultural i religiosa dels menors i les seves famílies en relació amb l’alimentació i possibles característiques especials de salut dels menors.