La directora general d’Infància i Adolescència ha celebrat que, des de la Sindicatura de Greuges, es donin suport les accions posades en marxa des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destinades a acabar amb l’acolliment residencial a nens i nenes menors de 6 anys, i la tutela està a càrrec de la Generalitat.

Molero, després de fer-se pública la resolució de la Sindicatura de Greuges sobre la nova legislació estatal que regula el sistema de protecció a la infància ia l’adolescència, ha recordat que la Conselleria va posar en marxa a finals de l’any passat va posar en marxa una campanya específica destinada a aquesta franja d’edat, sota el títol de “Millor en Família”.

A la Comunitat Valenciana, en aquests moments, hi ha 71 nens i nenes menors de 7 anys, amb necessitats especials, entre els quals es troben alguns amb patologies de diversa índole així com grups de germans, alguns dels quals poden tenir més edat, la qual que en ocasions dificulta que tots puguin anar junts al mateix llar.

La directora general d’Infància ha explicat que aquests nens i nenes requereixen d’unes famílies amb unes característiques específiques que siguin capaços d’atendre les seves necessitats, i ha incidit que amb aquesta finalitat es va posar en marxa l’esmentada campanya, que fins al moment ha rebut una forta acceptació per part de la ciutadania.

“L’impacte de l’internament sobre el desenvolupament cognitiu i emocional dels nens i les nenes és immens, i l’evidència empírica demostra que ho és encara més en el cas d’aquells menors de 3 anys, amb diversitat funcional”, ha explicat, i ha afegit que per aquest moment des de la Conselleria s’ha plantejat com a prioritat buscar una llar per a aquests casos.

Molero ha insistit en la importància que aquesta campanya se centri en nens i nenes d’entre els 0 i els 6 anys, perquè “aquest tram d’edat, és fonamental per al desenvolupament social, afectiu i emocional” que hi hagi “una relació que contribueixi a la formació d’una inclinació adequat que serà la base per al desenvolupament de la seguretat en un mateix i confiança en els altres “.

La campanya, a més de les accions publicitàries, inclou xerrades per incentivar l’acolliment familiar, impartides per les entitats de foment de l’acolliment, en col·legis, associacions de diversa índole i en tots aquells contextos en què puguin haver famílies susceptibles de convertir-se en acollidores.

La directora general d’Infància també ha agraït el suport de la Sindicatura en la seva petició al Govern central perquè constitueixi un grup de treball amb les diferents comunitats autònomes que permeti el desenvolupament de criteris comuns per a l’aplicació de la Llei de modificació del sistema de protecció a la infància ia l’adolescència, i així poder establir les bases dels corresponents plans autonòmics.

En aquest sentit, ha recordat que des de la conselleria s’han enviat dues cartes al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ja que la llei estatal que regula les qüestions relatives a la infància, estableix que serà el Govern l’encarregat de promoure, juntament amb les comunitats autònomes, els criteris comuns i mínims estàndards de cobertura, qualitat i accessibilitat en l’aplicació d’aquesta norma a tot el territori espanyol.