La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha constituït avui la Mesa per a la Igualtat Laboral i Salarial i contra la Feminització de la Pobresa, en què Consell, agents socials i entitats de diferents àmbits, abordaran la situacions amb què es troben les dones en intentar integrar-se al mercat de treball, i en col·lectius tan diversos com el món rural, el turístic o el domèstic.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha presidit avui la constitució d’aquesta mesa, i ha destacat que el fet que el 68,3 per cent de les dones que estan inscrites en el SERVEF no cobrin cap tipus de prestació per desocupació evidencien que les dones tenen més risc a caure en una situació de pobresa i justifica la necessitat de complir el compromís que el Consell va adquirir amb les Corts Valencianes per a constituir aquest fòrum de debat.
“La precarietat i la pobresa impacta principalment en les dones”, ha afirmat Oltra, que ha explicat que l’objectiu és que aquesta Taula treballi polítiques transversals, per aquest motiu en ella estaran presents membres de diferents conselleries, així com la societat civil organitzada i els agents econòmics i socials.

“L’objectiu és avançar en decisions que ens igualin en el mercat laboral i en l’àmbit familiar, perquè aquesta ha de ser una transformació global, no serveix només amb mirar al món laboral sinó que cal mirar també com compartir les obligacions que es deriven de la tasca reproductiva “, ha declarat.

Les dades de l’atur el 2015 assenyalen que hi ha 62.959 homes aturats de llarga durada, el que representa un 28,6 per cent del total, mentre que hi ha 91.838 dones, que representen un 34,2 per cent de la població en atur registrada, és a dir, que hi ha un terç de dones més que homes que es troben en aquesta situació.

Pel que fa a la bretxa salarial entre homes i dones a la Comunitat Valenciana ha anat incrementant-se en els últims anys fins a situar-dos punts per sobre de la mitjana nacional, de manera que les dones valencianes perceben un salari un 32% inferior als homes.
El Consell, ha sostingut, no és aliè a aquesta realitat i ja està treballant per aturar aquesta situació amb iniciatives com el pla Avalem Joves, que subvenciona el cent per cent del salari mínim interprofessional a les dones menors de 30 anys enfront dels 80 per llot dels homes.

Així mateix, ha recordat la creació d’un pla d’ocupació amb perspectiva de gènere, que compta amb un pressupost de 11,2 milions d’euros.

Les dades que s’han exposat a la Mesa també constaten que a la Comunitat Valenciana continua havent-hi un sostre de vidre, i així mentre hi ha el doble de directius que de directives, el personal tècnic qualificat està compost en un 3 per cent més per dones. Igualment, són elles les que té més contractes de jornada parcial, i en un 21,9 per cent dels casos ho sol·liciten per fer-se càrrec d’un familiar, enfront del 2,3 per cent dels homes.

Per abordar les diferents situacions en la Taula es crearan 3 grups de treball: un d’específic d’igualtat laboral i salarial, que abordarà la bretxa salarial entre gènere i la situació dels col·lectius més vulnerables; un segon que se centrarà en la situació del món rural, on hi ha “un impacte de gènere especialment dramàtic”, i un tercer que parlarà de “els nous usos del temps i d’una societat de persona que cuiden personal”.

La vicepresidenta s’ha referit a la situació de les dones en el món rural com una altra de les situacions que requereixen abordar amb urgència, en aquest sentit ha destacat que de les 55.400 persones ocupades a la Comunitat Valenciana aquest sector, el 83 per cent són homes , mentre que només un 17 per cent són dones.
Les xifres, ha continuat, també demostren la feminització de l’empobriment en l’àmbit sociofamiliar, on només el 48 per cent de les famílies monoparentals, que majoritàriament són dones, té una feina remunerada enfront del 69,9 per cent de les llars amb fills, en què almenys un dels dos progenitors té una feina.
Oltra ha explicat que la societat de les cures és un altre punt en el qual cal fer un estudi, tenint en compte que el 85 per cent de les cuidadores no professionals són dones i ha afirmat que per al Consell del Botànic aquesta és una forma de crear ocupació, com ho demostra el pagament al dia de la nòmina de dependència, a la qual des que es va iniciar la legislatura s’han destinat 134.300.000 d’euros.

Composició de Taula
Presidida per la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, formen part de la taula representants dels sindicats UGT, CCOO, CSIF, i d’entitats com la Federació d’Associacions de Dones Rurals FADEMUR, l’Associació de Dones Salvia de la Comunitat Valenciana, l’Associació d’Empresàries i Professionals de València (EVAP), l’Associació de Famílies Monoparentals a la Comunitat Valenciana (AFAMO) i la Federació de Cooperatives FECOAV.
També formen part representants de la Confederació empresarial Valenciana (CEV), del petit comerç (CECOVAL), de la Plataforma del tercer sector, de la federació Unió de Pensionistes i Jubilats i de la Fundació Etnor. A més estan representats els grups polítics parlamentaris de Podem, Compromís, PSOE, PP i Ciudadanosgrupos polítics, i diferents departaments del Consell.