La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina un total de 1.072.783 euros per a subvencionar programes en matèria d’igualtat en la diversitat dirigides a entitats sense ànim de lucre del sector de les famílies, de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI ), del Poble Gitano i de la prevenció de la violència d’odi, així com atenció a les seves víctimes.

En el cas del programa per a la igualtat i la inclusió del Poble Gitano, les activitats a subvencions tenen per objectiu contribuir a la promoció i la millora de la qualitat de vida de les persones gitanes, en àmbits com l’educació, la cultura, la igualtat de gènere o la joventut.

Els programes en l’àmbit de la família tenen per objectiu donar suport a accions com la intervenció especialitzada en situació de conflicte, les escoles de famílies, i la defensa i promoció dels diferents tipus de famílies, com les nombroses o les monoparentals.

Per primera vegada hi ha una línia de programes en l’àmbit LGTBI, que té com a finalitat oferir informació, assessorament i atenció integral a aquest col·lectiu, així com realitzar accions de sensibilització.

També per primera vegada es posa en marxa una línia per subvencionar actuacions dirigides a la sensibilització, la formació i la prevenció de la violència i delictes d’odi, així com l’atenció a les seves víctimes.

La data per presentar les sol·licituds és de l’1 al 15 de juliol, ambdós inclosos, i es presentaran exclusivament per via electrònica. S’ha d’emplenar un imprès de sol·licitud normalitzat que indicarà les dades bàsiques referents a la subvenció que se sol·licita, entitat sol·licitant i el seu representant legal.

A l’esmentada sol·licitud telemàtica, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, s’adjuntaran necessàriament els documents que es sol·liciten i que s’informa en la convocatòria en el DOCV.

Dotació pressupostària per línies

Cada línia disposa d’una dotació econòmica, així, el Programa per a la igualtat i la inclusió del poble gitano, compta amb una consignació pressupostària que s’eleva a 633.500 ??, per a desenvolupar activitats vinculades al Poble Gitano a tots els seus àmbits, que ajuden a contribuir a la promoció i millora de la qualitat de vida de tots els seus integrants.

El Programa per a la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals disposa d’una dotació de 60.000 ??, amb la finalitat és donar suport a programes i actuacions que contribueixin al benestar i la igualtat d’aquests col·lectius.

Quant als Programes de famílies, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina 89.283,31 ?? amb l’objectiu de donar suport a programes que contribueixin al benestar de les famílies.

Els Programes de defensa i promoció de la diversitat familiar compten amb un finançament per part de la Generalitat de 175.000 ??, dirigits a programes que tinguin per objecte la defensa i la promoció dels diferents tipus de famílies.

Finalment, els Programes d’atenció a les víctimes de violència d’odi reben una consignació pressupostària de 115.000 ?? per donar suport programes i actuacions dirigits a la sensibilització, la formació i la prevenció de la violència i delictes d’odi, així com a l’atenció de víctimes d’aquesta violència, derivades de prejudicis basats en el racisme, origen ètnic, religió o creences, orientació i identitat sexual, diversitat funcional, exclusió social o qualsevol altra circumstància o condició social o personal.