La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat l’ordre d’ajudes per a inversió en equipament, obres i reformes de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional gestionats per entitats locals o entitats sense ànim de lucre, i que per aquest exercici compta amb un pressupost de 1.383.164 euros.

Amb aquests ajuts es pretén que els centres estiguin en unes adequades condicions d’ús i compleixin amb els criteris d’accessibilitat. Es poden sol·licitar per a l’adquisició d’equipament per als centres, adquisició de vehicles de transport col·lectiu adaptats i per a obres d’adequació i reforma.

Cal recordar que aquesta convocatòria no es publicava des de l’any 2008, per la qual cosa la Conselleria d’Igualeu va decidir reprendre-les l’any passat, continuen aquest any i se’ls donarà una periodicitat anual. A més, per tal de facilitar la gestió dels ajuts per les entitats, aquest any la publicació de l’ordre s’avança tres mesos respecte a 2015.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives contempla també en aquesta convocatòria les clàusules socials a l’hora de valorar les sol·licituds presentades, tenint en compte, entre altres aspectes, l’experiència de l’entitat i de l’equip humà en matèria específica d’igualtat de gènere de persones amb diversitat funcional i del seu personal, així com el compromís de l’entitat a elaborar i implantar un pla d’igualtat abans del 30 de juny d’aquest any.

Amb la valoració d’aquests criteris es volen introduir millores i donar un major relleu a les clàusules socials, en la línia posada en marxa des de la Conselleria per a afavorir les noves fórmules de gestió socialment responsable.

Segons estableix la resolució publicada al DOCV, per poder optar a una subvenció les entitats interessades hauran de presentar, entre altra documentació, una memòria justificativa de la necessitat d’adquisició, pressupost detallat o factura proforma i, en el cas d’obres que requereixin de projecte tècnic hauran de presentar al costat del certificat del representant de l’entitat en què consti el pressupost de contracta i el programa d’actuació.