La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina dos2 milions d’euros a ONG i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a la realització d’actuacions en matèria d’acció comunitària en 2016.

Aquest any la Conselleria duplica la dotació econòmica respecte al passat any 2015, que va ser de 1.100.000 euros per a actuacions d’exclusió social, passant a la quantia de 2.021.190 euros per a aquest exercici.

La Conselleria pretén amb aquesta convocatòria treballar conjuntament amb les entitats socials per promoure la inclusió, combatre la discriminació i fomentar la igualtat d’oportunitats en favor dels col·lectius més vulnerables.

La convocatòria de subvencions, publicada avui al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), finança programes i actuacions d’inclusió social per a les persones o unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat.

Aquest any no es poden acollir a ella, els col·lectius de població gitana i població immigrant perquè tenen línies i convocatòries específiques de subvenció a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Les línies d’actuació es basen en la detecció, prevenció i inclusió, amb l’objectiu és unir esforços, prioritzant recursos i serveis, per donar una resposta inclusiva a les persones més necessitades.

Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria de subvencions s’han d’adaptar a activitats que contemplin la cobertura de les necessitats bàsiques d’acollida, alimentació, neteja personal i atenció i suport sociosanitari amb o sense allotjament, que contemplin a més, les intervencions psicosocials i inclusió.

Així mateix, inclou altres activitats d’intervenció psicosocial que tinguin en compte l’emancipació, l’autonomia personal i inclusió social i laboral.

La concessió d’aquestes subvencions es realitzarà mitjançant el procediment en règim de concurrència competitiva i el termini de per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals.

Els criteris per valorar els projectes tindran en comptes tant aspectes de l’entitat relatius a implantació, transparència i capacitat de gestió; com del propi projecte a nivell de plantejament integral, perfil professional dels recursos humans, pràctiques d’innovació, etc.