La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha fet públiques avui les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants, que en aquesta convocatòria tindran un caràcter bianual, el que dotarà d’una major estabilitat a les mateixes.

Així, ho ha explicat la directora general d’Inclusió Social, Helena Ferrando, el qual ha incidit que el fet que aquestes ajudes passin de tenir un caràcter anual a bianual “comportarà una major estabilitat en els recursos residencials d’acollida ia més permetrà que es incrementi la qualitat “, ja que es podrà dedicar més temps des de la Conselleria a” fer un seguiment en l’execució dels projectes “.

“Volem que el sistema públic estigui ben finançat i de forma estable”, ha defensat Ferrando, el qual ha participat avui en les jornades “Mirades creuades: propostes sobre la immigració”, organitzades per la Universitat de València, i en què ha explicat el canvi de polítiques que el Consell del Botànic està aplicant en aquest àmbit, i de les que aquesta ordre d’ajuts és un exemple.

Les entitats que sol·licitin aquests ajuts, que superen els 1,4 milions d’euros, ja sabran el que cobraran aquests dos anys, encara que si es produeix una situació excepcional com un conflicte bèl·lic o una catàstrofe humanitària podran tornar a presentar nous programes per atendre aquesta situació extraordinària.
La concessió d’aquestes subvencions es realitzarà mitjançant el procediment en règim de concurrència competitiva, ha precisat la directora general, que ha assenyalat que des del Consell volen treballar per “liderar” la política sobre migració, “reforçant el paper de les ONG i dels municipis i implicant a les diputacions ”

Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria de subvencions s’han d’adaptar a programes que contemplin l’acollida integral, incloent allotjament i manutenció, per a l’atenció de les necessitats bàsiques i de suport a la integració de persones immigrants que es trobin en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

També contempla programes de primera acollida, atenció, informació, orientació, assessorament, acompanyament i derivació, si escau, a recursos normalitzats. De la mateixa manera inclou programes d’inserció sociolaboral que poden consistir en el desenvolupament d’activitats de capacitació i formació, orientació laboral, formació professional ocupacional no reglada, suport a l’autoocupació, i suport i acompanyament en la recerca de feina.

A més, poden optar a les subvencions programes que promoguin la mediació intercultural en els diferents àmbits socials i els que incloguin la impartició del programa voluntari de comprensió de la Societat Valenciana Escola d’Acollida.

Finalment, abasta programes d’intervenció social amb població immigrant a través d’un sistema de treball en xarxa o el retorn voluntari al seu país d’origen de persones immigrants en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.